• 405 m2Area

Object

Kantoorgebouw “Kennemerhaghe”.

Locatie

Het gebouw is gesitueerd op de hoek van de Leidsevaart, de doorgaande weg van Haarlem naar Bennebroek, en de Zandvoortselaan, de doorgaande weg van Heemstede naar Zandvoort.
“Kennemerhaghe” is gelegen pal naast het intercity-station Heemstede-Aerdenhout, alwaar tevens haltes zijn van verschillende buslijnen.
Op loopafstand zijn verscheidene winkels, zoals Albert Heijn, een bakker, slager, drogist, wijn- en drankenzaak enzovoort.

Oppervlakte

Het totaal beschikbare verhuurbare vloeroppervlak kantoorruimte is circa 405 m² v.v.o.(*)
Daarbij kunnen 7 parkeerplaatsen worden gehuurd op het naastgelegen eigen parkeerterrein.
Het huren van kleinere ruimten, vanaf circa 30 m2, behoort ook tot de mogelijkheden.

(*) v.v.o.: verhuurbaar vloeroppervlak conform NEN 2580.

Huurprijs

Kantoorruimte: vanaf € 135,– per m² per jaar.
Parkeerplaatsen: € 500,– per parkeerplaats per jaar.
Deze prijzen worden te vermeerderen met servicekosten (v.w.b. de kantoorruimte) en BTW.

Servicekosten

€ 37,– per m² per jaar te vermeerderen met BTW.
De servicekosten worden per betaalperiode door middel van een voorschotberekening bij huurder in rekening gebracht. Hierin worden de volgende leveringen en diensten berekend voor zover van toepassing.

 • gasverbruik inclusief vastrecht;
 • elektriciteitsverbruik, inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
 • elektriciteitsverbruik binnen het gehuurde;
 • waterverbruik inclusief vastrecht;
 • onderhoud en periodieke controle van verwarmings/koelinstallaties;
 • idem van liftinstallaties;
 • idem van hydrofoorinstallaties;
 • schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede beglazing gemeenschappelijke ruimten;
 • vuilnisophaal;
 • onderhoud terrein en groenvoorziening;
 • assurantiepremie ten behoeve van buitenbeglazing
 • administratiekosten ad 5 % over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Verder is er een portier dienst. De kosten hiervoor worden separaat in rekening gebracht.

Huurbetaling

Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn

Het betreft een onderhuurovereenkomst. De huurperiode is flexibel.

Datum aanvaarding

In nader overleg. Kan spoedig.

Bestemming

Kantoorruimte.

Bereikbaarheid

Eigen vervoer/auto:
De Leidsevaart/Zandvoortselaan is gesitueerd aan de Westzijde van Haarlem/Heemstede en is vanaf het rijkswegennet eenvoudig te breiken via de afslag Haarlem-Zuid, via de Schipholweg, Fonteinlaan en Wagenweg. Deze afstand is circa 10 minuten rij-afstand.
Openbaar vervoer:
Het intercity-station ligt naast “Kennemerhaghe”. Vanaf hier gaan treinen in verschillende richtingen, zoals Haarlem, Amsterdam-Sloterdijk en Amsterdam-Centraal, als Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Staat van oplevering

De kantoorruimte wordt gebruiksklaar opgeleverd voorzien van o.a.:

 • volledig gerenoveerde entree met receptie en portier;
 • nieuwe plafonds met energiezuinige armaturen en bewegingssensoren;
 • scheidingswanden;
 • uitgebreide keuken met o.a. vaatwasser, magnetron;
 • volledig gerenoveerde toiletgroepen, dubbel dames, enkel heren;
 • vloerbedekking;
 • verwarming middels luchtverwarming;
 • mechanische ventilatie met topkoeling, in 2010 gemoderniseerd;
 • kabelgoten met databekabeling, cat.5, en electra aansluitpunten;
 • brandveiligheidsvoorzieningen;
 • zonreflecterend getint isolatieglas;
 • twee personenliften, volledig gerenoveerd.

Parkeren

Bij het gehuurde behoren 7 parkeerplaatsen, gelegen in de ondergrondse parkeergarage c.q. op eigen buitenterrein.

Huurcontract

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a volgens het model door de Raad van Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld.

Huurindexatie

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2000=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsherziening

Partijen hebben het recht om na een huurperiode van 10 jaar toetsing en aanpassing van de huurprijs te verlangen.

Zekerheidstelling

Ter meerder zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van minimaal drie maanden huur, te vermeerderen met servicekosten en BTW.

B.T.W.

Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van Heida Deken vastgoedadviseurs b.v. een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Voorbehoud

Eén en ander onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring verhuurder/eigenaar.

Voorwaarden

Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Onder-/overmaat

Onder dan wel overmaat van het metrage zal nimmer kunnen leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten van bijkomende leveringen en diensten tijdens de periode van de huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlengingen hiervan.