• HeidaDeken – Emmaplein 2
 • IMG_0092 copy
 • 202 m2Area

Object

Karakteristieke kantoorvilla aan het Emmaplein 2 in Amsterdam Zuid.
Het Emmaplein is gelegen tussen de Koninginneweg en het Vondelpark.
De villa bestaat uit een tuinverdieping, een verhoogde begane grond en drie verdiepingen.
Voor verhuur is thans de eerste verdieping beschikbaar.
Huurders in deze kantoorvilla zijn: Physicom fitness en fysiotherapie, Total Solutions en Financial Access.

Algemeen

De bebouwing aan het Emmaplein en de omliggende straten bestaat voornamelijk uit grote herenhuizen en villa’s, waarin zowel wordt gewerkt als gewoond.
De kantoorgebruikers zijn voornamelijk zakelijke dienstverleners zoals: FGH Bank, het Oostenrijks en Engelse Consulaat, diverse advocaten kantoren, Sotheby’s, diverse advocatenkantoren alsmede hotels.

Oppervlakte

Eerste verdieping: circa 202 m².
Tweede verdieping: circa 175 m².
Totaal 377 m2.
Per direkt beschikbaar.

Huurprijs

Op aanvraag.
De huurprijs wordt vermeerderd met servicekosten en BTW.

Servicekosten

€ 42,50 per m² per jaar te vermeerderen met BTW.
De servicekosten worden per betaalperiode door middel van een voorschotberekening bij huurder in rekening gebracht. Hierin worden de volgende leveringen en diensten berekend voor zover van toepassing.
Leveringen en diensten:

 • gasverbruik inclusief vastrecht;
 • elektriciteitsverbruik, inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
 • elektriciteitsverbruik binnen het gehuurde;
 • waterverbruik inclusief vastrecht;
 • onderhoud en periodieke controle van verwarmingsinstallaties;
 • idem van liftinstallaties;
 • idem van hydrofoorinstallaties;
 • schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede beglazing gemeenschappelijke ruimten;
 • onderhoud beveiligingsinstallatie algemene ruimten;
 • kosten alarmopvolging algemene ruimten;
 • tuinonderhoud (uitsluitend tuinverdieping);
 • administratiekosten over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurtermijn

5 jaar met verlengingsmogelijkheden.

Huurbetaling

Per kwartaal vooruit.

Huurcontract

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a volgens het model door de Raad van Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld.

Staat van oplevering

De kantoorruimten wordt turn-key opgeleverd voorzien van o.a.:
• kabelgoten
• eigen pantry
• eigen sanitair
• personenlift

Bereikbaarheid

Eigen vervoer/auto:
Per auto goed bereikbaar via afslagen S107, S108 en S109 van de ringweg A10. Vanaf deze afslagen is het circa 5 tot 10 minuten rijden naar het Emmaplein.
Ook vanuit de stad zelf is het Emmaplein goed bereikbaar via onder andere de Van Baerlestraat en de Koninginneweg.

Openbaar vervoer:
Op de Koninginneweg is een halte van de tramlijn 2.
Op de De Lairessestraat/Cornelis Krusemanstraat zijn haltes van:
tramlijn 16 en buslijnen 143, 145, 347, 357.

Parkeren

Op de openbare weg is voldoende parkeergelegenheid, tegen betaling.
Per bedrijf kan 1 parkeervergunning worden verkregen per 10 fte’s. De kosten voor een bedrijfsvergunning bedragen € 480,– per jaar. Het uurtarief bedraagt € 4,–.

Zekerheidstelling

Huurder dient een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te storten ter grootte van minimaal drie maanden huur, te vermeerderen met servicekosten en BTW.

Huurindexatie

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2010=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

B.T.W.

Over de huurprijs en servicekosten wordt BTW in rekening gebracht. Bij het vaststellen van de huurprijzen is ervan uitgegaan dat de huurder voor minimaal 90% BTW belaste prestaties in het gehuurde verricht.

Courtage

Mocht door bemiddeling van Heida Deken vastgoedadviseurs B.V. een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Algemeen

Het bovenstaande is geen aanbod doch slechts vrijblijvende informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerend goed. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie / Bezichtigingen

HeidaDeken vastgoedadviseurs b.v.
T: 020 – 644 77 44
E algemeen: info@heidadeken.nl
E: dominique@heidadeken.nl
I: www.heidadeken.nl

Het bovenstaande is geen aanbod doch slechts vrijblijvende informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerend goed. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.