[spacer height=”20px”]

Verkoop

HeidaDeken begeleidt en adviseert eigenaren bij de verkoop van gebouwen, waarbij de juiste strategie en wijze van verkoop wordt bepaald. Daarbij kan gekozen worden voor onderhandse verkoop, besloten/openbare inschrijving of veiling.
De wijze van verkoop en de te hanteren verkoopprijs worden o.a. bepaald aan de hand van het (toekomstige) bestemmingsplan, toegestane gebruiksmogelijkheden, de lopende huurovereenkomst(en), het perceeloppervlak, de kwaliteit/leeftijd van het gebouw, omgevingsfactoren enz.

[spacer height=”20px”]Meer HeidaDeken bedrijfsvastgoed diensten:
huur
verhuur
koop
aan- en verkoop van beleggingen
sale en lease back
herontwikkelingstrajecten
huurprijsonderhandelingen